Tag: samenstellingsverklaring

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van een overzicht met historische financiële informatie (bijvoorbeeld een jaarrekening) als afgegeven door een RA of een AA. Er bestaan drie soorten accountantsverklaringen: de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de controleverklaring. Bij de samenstellingsverklaring wordt geen zekerheid verschaft, bij een beoordelingsverklaring een beperkte

Lees verder