Telefoon 076-3690174

Tag: MVA

Buitengebruikstelling materiële vaste activa

Wanneer een materieel vast actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert (anders dan via vervreemding) spreken we van buitengebruikstelling. Definitie materiele vaste activa Materiele vaste activa zijn activa die: worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten,

Lees verder

Verwerking van kunst, goud en vergelijkbare bijzondere activa in de jaarrekening

De verslaggevingsregels bieden voor de meeste activa afdoende guidance over hoe de verwerking plaats dient te vinden. Voor sommige activa is de verwerking minder helder. Bijvoorbeeld bij bijzondere activa als kunst (bijvoorbeeld een schilderij of een beeld) of goud (bijvoorbeeld een gouden munt of een goudbaar). Regelgeving De basisregel voor

Lees verder