Tag: GNB

Gebeurtenissen na balansdatum

Een jaarrekening ziet toe op een (verlengd) boekjaar. Als er zich na afloop van dit boekjaar gebeurtenissen voordoen, kan het voorkomen dat deze toch verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. Dit artikel behandelt de gebeurtenissen na balansdatum en wanneer deze in de jaarrekening verwerkt dienen te worden. Feitelijke situatie

Lees verder