Telefoon 076-3690174

Tag: Deelneming

Omrekening buitenlandse deelneming in de jaarrekening

Ondernemingen zijn in toenemende mate internationaal georiënteerd. Dit levert uitdagingen op voor de jaarrekening. Zulks bijvoorbeeld bij een deelneming in een onderneming die gevestigd is in een ander land en een andere presentatievaluta hanteert. In dit artikel behandelen we de omrekening buitenlandse deelneming in de jaarrekening. Omrekening naar de presentatievaluta

Lees verder