Tag: Buitengebruikstelling

Buitengebruikstelling materiële vaste activa

Wanneer een materieel vast actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening en ook zelfstandig geen opbrengsten meer genereert (anders dan via vervreemding) spreken we van buitengebruikstelling. Definitie materiele vaste activa Materiele vaste activa zijn activa die: worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten,

Lees verder