Jaarrekening

Vrijstelling van de consolidatieplicht bij een kleine consolidatiekring

Rechtspersonen die aan het hoofd van een groep staan, moeten in beginsel een geconsolideerde jaarrekening opstellen (art. 2:406 BW). Overschrijdt de holding of tussenholding geconsolideerd beschouwd de drempel van een onderneming uit groottecategorie klein niet, dan geldt een uitzondering op de consolidatieplicht op grond van de kleine consolidatiekring. Criteria groottecategorie

Lees verder

Omrekening buitenlandse deelneming in de jaarrekening

Ondernemingen zijn in toenemende mate internationaal georiënteerd. Dit levert uitdagingen op voor de jaarrekening. Zulks bijvoorbeeld bij een deelneming in een onderneming die gevestigd is in een ander land en een andere presentatievaluta hanteert. In dit artikel behandelen we de omrekening buitenlandse deelneming in de jaarrekening. Omrekening naar de presentatievaluta

Lees verder

Aansprakelijkheid bij het niet naleven van de voorschriften jaarverslaggeving

Het niet naleven van de voorschriften jaarverslaggeving kan aansprakelijkheid tot gevolg hebben. De aansprakelijkheid is onder te verdelen in aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur, faillissement, een misleidende jaarrekening en onrechtmatige daad. In dit artikel behandelen we deze verschillende vormen van aansprakelijkheid bij het niet naleven van de voorschriften jaarverslaggeving. Aansprakelijkheid voor

Lees verder