Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Jaarrekening

Attestopdrachten en directe opdrachten

Accountants kunnen over meer dan enkel historische financiële informatie zekerheid geven. Bij het geven van zekerheid over informatie anders dan historische financiële informatie, zijn de bijbehorende opdrachten te verdelen in attestopdrachten en directe opdrachten. Omdat dit in de praktijk vragen oplevert, behandelt dit artikel de attestopdrachten en de directe opdrachten.

Lees verder

Onderzoek- of ontwikkelkosten activeren onder de immateriële vaste activa

Ontwikkelkosten worden ten behoeve van het bieden van een beter inzicht steeds vaker onder de immateriële vaste activa geactiveerd en in de jaarrekening getoond. Deze ontwikkelkosten worden vervolgens over de bijbehorende levensduur afgeschreven. Op deze manier drukken de ontwikkelkosten niet zwaar op de winst- en verliesrekening in het jaar waarin

Lees verder