Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Jaarrekening

Liquide middelen in de jaarrekening

In dit artikel behandelen we de waardering, presentatie en toelichting van liquide middelen in de jaarrekening. Definitie liquide middelen: liquide middelen zijn kasmiddelen, tegoeden op bank- en girorekeningen, wissels en cheques. Waardering liquide middelen Liquide middelen worden in beginsel gewaardeerd tegen de nominale waarde. Wanneer liquide middelen niet ter vrij

Lees verder

Discontinuïteit en de jaarrekening

Door corona meer actueel dan ooit: discontinuïteit en de jaarrekening. Wanneer er sprake is van onontkoombaarheid van discontinuïteit, vervalt het toepassen van het continuïteitsprincipe en wordt de jaarrekening op liquidatiebasis opgesteld. In dit artikel gaan we in op hoe de verwerking van discontinuïteit in de jaarrekening geschiedt. Het continuïteitsbeginsel Bij

Lees verder