Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Jaarrekening

Waarvoor dienen belastinglatenties in de commerciële jaarrekening?

Een jaarrekening dient volgens artikel 2:362 lid 2 een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. Het oordeel omtrent het vermogen is onder andere afhankelijk van het opnemen van belastinglatenties in de commerciële jaarrekening. Om deze reden worden belastinglatenties in

Lees verder

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er zijn vier soorten controleverklaringen: De goedkeurende controleverklaring; De controleverklaring met beperking; De controleverklaring met oordeelonthouding; De afkeurende controleverklaring. De goedkeurende controleverklaring De goedkeurende controleverklaring wordt afgegeven wanneer de accountant voldoende en geschikte controle-informatie heeft kunnen verzamelen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Een toelichtende of aanvullende paragraaf behoort

Lees verder