Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Groottecriteria – micro, klein, middelgroot en groot

Iedere Nederlandse besloten- of naamloze vennootschap moet volgens hetgeen bepaald in Titel 9 boek 2 BW jaarlijks een jaarrekening opmaken en deponeren. De jaarverslaggevingsregelgeving biedt met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en de deponeringsvereisten vrijstellingen en verlichtingen. Deze vrijstelling en verlichtingen zijn afhankelijk van de grootte van de vennootschap.

De vier verschillende groottecriteria zijn: micro, klein, middelgroot en groot. Voor de categorieën micro, klein of middelgroot is een tabel met criteria opgesteld. Een vennootschap valt in een bepaalde groottecategorie wanneer het gedurende twee opvolgende boekjaren aan minimaal twee van de criteria in de tabel voldoet.

Micro Klein Middelgroot
Activa < 350.000 < 6.000.000 < 20.000.000
Omzet < 700.000 <12.000.000 < 40.000.000
Aantal werknemers < 10 <50 < 250

Wanneer een vennootschap niet in de genoemde drie groottecriteria valt, betreft het een grote onderneming. Een grote onderneming dient Titel 9 boek 2 BW volledig toe te passen (zonder vrijstellingen en verlichtingen bij de inrichting van de jaarrekening en de deponeringsvereisten).

Verschillen per groottecategorie zien bijvoorbeeld toe op het wel of niet verplicht laten controleren van de jaarrekening (vanaf middelgroot), vrijstelling voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening (micro en klein) en verlichtingen bij te deponeren stukken (beperkte balans bij micro).

Weten welke vrijstellingen en verlichtingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening en de deponeringsvereisten bij uw BV(‘s) van toepassing zijn? Neem contact met ons op.