Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Artikelen

Niet uit de balans blijkende activa

Niet uit de balans blijkende activa zijn voorwaardelijke activa of niet verwerkte activa, die niet in de balans zijn opgenomen, maar wel onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de jaarrekening dient te bieden en derhalve opgenomen dienen te worden in de jaarrekening. Voorwaardelijke activa Een voorwaardelijk actief is een actief

Lees verder

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn voorwaardelijke verplichtingen, niet verwerkte verplichtingen of meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen, maar wel onontbeerlijk zijn voor het inzicht dat de jaarrekening dient te bieden en derhalve opgenomen dienen te worden in de jaarrekening. Voorwaardelijke verplichtingen Een voorwaardelijke verplichting

Lees verder

Attestopdrachten en directe opdrachten

Accountants kunnen over meer dan enkel historische financiële informatie zekerheid geven. Bij het geven van zekerheid over informatie anders dan historische financiële informatie, zijn de bijbehorende opdrachten te verdelen in attestopdrachten en directe opdrachten. Omdat dit in de praktijk vragen oplevert, behandelt dit artikel de attestopdrachten en de directe opdrachten.

Lees verder

Onderzoek- of ontwikkelkosten activeren onder de immateriële vaste activa

Ontwikkelkosten worden ten behoeve van het bieden van een beter inzicht steeds vaker onder de immateriële vaste activa geactiveerd en in de jaarrekening getoond. Deze ontwikkelkosten worden vervolgens over de bijbehorende levensduur afgeschreven. Op deze manier drukken de ontwikkelkosten niet zwaar op de winst- en verliesrekening in het jaar waarin

Lees verder