Thema van de maand: Jaarrekeningen opstellen, vaststellen en deponeren.

Artikelen

Gebeurtenissen na balansdatum

Een jaarrekening ziet toe op een (verlengd) boekjaar. Als er zich na afloop van dit boekjaar gebeurtenissen voordoen, kan het voorkomen dat deze toch verwerkt dienen te worden in de jaarrekening. Dit artikel behandelt de gebeurtenissen na balansdatum en wanneer deze in de jaarrekening verwerkt dienen te worden. Feitelijke situatie

Lees verder

Wanneer is een RvC verplicht?

Een RvC is op basis van het burgerlijk wetboek enkel bij een structuurvennootschap verplicht. BV’s en NV’s die niet kwalificeren als een structuurvennootschap hebben dus geen verplichte RvC. Een RvC kan in aanvulling op het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld ook verplicht worden door aanvullende regelgeving als zorginstellingen onder de Wtzi, beursgenoteerde

Lees verder